இன்றய ஸ்பேஷல்

  • வாரத்தின் சிறந்த எழுத்தாளர்கள்
  • Haripriya Madhavan
  • Kavingar Revathi
உங்களிடம் ஏதேனும் சுவாரசியமான கருத்து உள்ளதா? ஒமென்ஸ் வெப்பில் கூறுங்கள்

பெண்கள் தொழில்முனைவோர் இந்தியாவை மாற்றியமைக்கிறார்கள், உங்கள் கதைகளை நாங்கள் விரும்புகிறோம்! இந்த எளிய படிவத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கதையை எங்களிடம் கூறுங்கள், நாங்கள் அதை எங்கள் வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வோம்.

இங்கே கிளிக் செய்யவும்