சமூக சிக்கல்கள்
போலீசில் எவ்வாறு புகார் செய்ய வேண்டுமா? ஒரு பெண் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

பெரும்பாலான பெண்கள் போலீசில் புகார் செய்யும் போது கொஞ்சம் பயத்துடன் பதற்றமாக இருப்பார்கள். அவ்வாறு புகார் செய்ய தேவை எழுந்தால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைப் பற்றிய விளக்கம் இங்கே.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர அஞ்சலைப் பெறுங்கள், மேலும் பெண்களைப் பற்றிய சிறந்த வாசிப்புகளை ஒருபோதும் தவறவிடாதீர்கள்!

Women In Corporate Awards