உறவுகள்
"தங்கள் வாழ்வில் சிறப்பு உறவுகளை பற்றி இந்திய பெண்களின் உண்மையான கதைகள்"
வேண்டாம் என்றால் சம்மதம் என்ற அர்த்தமா? துமிழ் திரைப்படங்களில் பெண்கள் சித்தரிக்கப்படுவது எப்படி இளம் நெஞ்சங்களை பாதிக்கின்றது?

பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறை மற்றும் பாலியல் கண்ணோட்டத்தில் அவர்களை சிறுமைபடுத்துவது, எதிர்மறை ஆணாதிக்கக் கருத்துகளை தமிழ் திரைப்படங்கள் இளைய தலைமுறை ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மத்தியில் பரவலாக பகிர்ந்து வருகின்றது. இது மாற்றப்பட வேண்டும்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர அஞ்சலைப் பெறுங்கள், மேலும் பெண்களைப் பற்றிய சிறந்த வாசிப்புகளை ஒருபோதும் தவறவிடாதீர்கள்!

Women In Corporate Awards