பிரபலங்கள்
எழுச்சி ஊட்டும் பெண்களின் பேட்டிகள் மற்றும் வரலாறு
இந்தியாவில் மருத்துவ உலகினில் திருப்புமுனை ஏற்படுத்திய 10 பெண் மருத்துவர்கள்

மருத்துவர்களின் பங்களிப்பு மற்றும் அவர்களின் சேவையினை பாராட்ட ஜூலை முதல் தேதி மருத்துவர்களின் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தியாவின் சிறந்த சில பெண் மருத்துவர்கள் பற்றி இப்போது அறிந்து கொள்வோம்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர அஞ்சலைப் பெறுங்கள், மேலும் பெண்களைப் பற்றிய சிறந்த வாசிப்புகளை ஒருபோதும் தவறவிடாதீர்கள்!

Women In Corporate Awards