குழந்தை வளர்ப்பு
அடிப்படை அறிவினை இளமையிலேயே ஆழப் பதியும்படி புகட்டிடுவோம்

நமக்கு நல்லது, கெட்டது சொல்லித்தருவது பெற்றோர்களின் இயல்பு. ஆனால் எவ்வளவு காலம் பிள்ளைகளை பாதுகாத்து, அறிவுரை சொல்லி உடன்வர அவர்களால் இயலும்?

கறுத்துக்களை காண ( 0 )
வீடுகளில் அமைதி வளர்ப்போம்.

நடுங்கச் செய்யும் பல வன்முறைச் செயல்களுக்கான வித்து, குடும்ப வன்முறையில் தான் உள்ளது என்பதை உணர்ந்து வீடுகளில் அமைதி வளர செய்வன செய்வோம்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )
அம்மா, நீங்கள் ஏன் மற்றவர்கள் என் வளர்ப்பைக் குறித்து என்ன சொல்வார்களோ என்று கவலைப் படுகிறீர்கள்?

'குழந்தைகளை அதிகாரத்தால் அல்ல, அன்பால் நெறிப்படுத்தி இயல்பாய் வளர்க்க வேண்டும்' என்கிறார், குழந்தை வளர்ப்பு நிபுணர், கோதா ஹரிப்ரியா.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories