எம்.ஜெ. அக்பர்
பிரியா ரமணி குற்றமற்றவர்: பெண்கள் பாதுகாப்பினை முன்நிறுத்திய உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு

தகாத முறையில் நடந்து கொண்டவரை சுட்டிக் காட்டியதற்காக பிரியா ரமணியை தண்டிக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக அறிவித்தது உச்ச நீதிமன்றம்

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories