கம்யூனிடி வெளியிட்டவை
இந்தியாவின் நீதீத்துறையில் சூப்பர் ஹீரோக்களாக திகழும் 8 பெண் வழக்கறிஞர்கள்

இந்த பெண் வழக்கறிஞர்கள் நீதி என்ற மந்திரக்கோலினைக் கொண்டு நீதிக்காகப் போராடி வருகின்றனர். மற்ற பெண்களுக்கு அவர்கள் நம்பிக்கை ஊட்டுபவர்களாகவும் இருக்கின்றனர்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories