விவாகரத்து
இல்லற வாழ்வில் பரஸ்பர நேசம் இல்லாமை விவகாரத்துக்கு போதுமான காரணம் இல்லையா?

உங்கள் மகளுக்கும் அவளது கணவருக்கும் பரஸ்பர நேசமோ புரிதலோ இல்லை என்பதை காரணமாகக் கொண்டு விவாகரத்து கோரினால், உங்கள் மகளை ஆதரிப்பீர்களா?

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories