செவிலியர்
செவிலியர் என்பவர் செயல் வீரர்: அனுபவம் பேசுகிறார், செவிலியர் திருமதி பிரசன்னா சுதீர்

"சேவை செய்வதையே வாழ்வின் அர்த்தமாகக் கருதி பணிபுரிகிறோம்" என்கிறார், 33 வருடங்களாக செவிலியர் பணியாற்றிய திருமதி பிரசன்னா சுதீர் அவர்கள்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories