சாதி எதிர்ப்பு
மனதில் நிற்கிறான், கர்ணன். ஆனால் அவனுடைய சக மனுஷிகளின் குரல் எங்கே?

கர்ணன் திரைப்படத்தில் இடம்பெறும் பெண் கதாபாத்திரங்களுக்கு தகுந்த முக்கியத்துவம் மற்றும் 'ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ஸ்' வழங்கப்பட்டுள்ளதா?

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories