சமையல்
“நீங்க சமைப்பீங்களா?” “இதை ஏன் நீங்க எந்த ஆண்கள் கிட்டையும் கேக்கறதில்ல?”

கனிமொழி அவர்களை ஒருவர், 'நீங்க சமைப்பீங்களா' என்று வினவ, "இதை ஏன் நீங்க ஆண்கள் கிட்ட கேக்கறதில்ல?" என்று புன்னகையுடன் பதில் வந்தது.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories