உளவியல்
உடல் அமைப்பை அவமானப்படுத்துதல் எனப்படும் ‘பாடி ஷேமிங்’

யாரையும் புண்படுத்தாமல், 'பாடி ஷேமிங்' விரசமின்றி, மனதை கஷ்டப்படுத்தாமல் சிரிக்க வைப்பது தான் மிகச் சிறந்த நகைச்சுவை ஆகும்!

கறுத்துக்களை காண ( 0 )
ஏன் பெண்ணின் உளவியல் ஆரோக்கியம் பெரும்பாலும் பின்னுக்கு தள்ளப்படுகிறது?

ஊர் என்ன சொல்லும் என்று அஞ்சி பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பல உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை இறுதிநிலை வரை மறைத்து விடுகிறோம்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )
ஆதரவை நாடும் நண்பருக்கு உதவ உளவியல் ரீதியாக நீங்கள் தயாரா?

உற்றாருடைய கஷ்டத்தை நம் கஷ்டமாக ஏற்று உதவ, உளவியல் ரீதியாக நாம் தயாராக இருக்கிறோமா என்று கவனிப்பது அவசியம் என்கிறார், ஹரிப்ரியா.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories