இயக்குனர்
‘கலைஞனின் பலவீனம்’ என்று அர்த்தம் கற்பிக்கும் இயக்குனரை ஏற்றுக்கொள்ளும் சமூகம், இதையே பெண்கள் செய்தால் ஏற்றுக்கொள்ளுமா?

"கலைஞனின் பலவீனம்னு சில தவறுகளைச் செய்திருக்கிறேன்" என்று ஒரு தமிழ் வார இதழில் சொல்லியிருக்கிறார், இயக்குனர் திரு. பாரதிராஜா அவர்கள்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories