ஆர்கானிக் விவசாயம்
“எல்லாம் நல்லவிதமாக போய்க்கொண்டிருக்கும் போது, விவசாயத்தில் இறங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?”

சென்னையின் புறநகர் பகுதியில் இயற்கை விவசாயத்தால் விளைந்து நிற்கும் தாவரங்கள் நிறைந்த 'கல்பவிருக்ஷா ஃபார்ம்ஸ்' பண்ணையை வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறார் கல்பனா மணிவண்ணன்.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories