பெண் சிசுக்கொலை
என்று முடியும் இந்த அவலம்? உசிலையில் மீண்டும் பெண் சிசுக்கொலை

மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டியில் நிகழ்ந்த ஏழு நாள் பெண் குழந்தையின் மரணம், சிசுக்கொலை என்று போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories