குட்டி ஸ்டோரி
குட்டி ஸ்டோரி: நிலவுக்கு என்னடி அம்மா மேல் கோபம்?

அம்முணி விஷயத்தை அம்மா சீரியசாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் சிரித்து விட்டதில் நிலவுக்கு அவ்வளோ கோபம்! அப்படி என்ன நடந்தது அம்முணிக்கு?

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories