Vijeta Harishankar

Finance professional,an avid blogger. I write to keep the child in me happy and contented. Contributing author of the poetry anthology Nyctophilia.Children's book Airavata and The Femme of Animal Kingdom.

Voice of Vijeta Harishankar

பெண்களுக்கு சுத்தமான கழிப்பறைகள் ஏன் இந்தியாவில் கடைசி தேவையாக இருக்கிறது?

ஸ்டார்ட்-அப்களுடன் மற்றும் பல நிறுவனங்களுடன் அதிகமாக பெண்கள் வேலைக்குச் சேரும்போதும் சுத்தமான, சுகாதாரமான பெண்கள் கழிப்பறைகள் இருப்பது அவசியம்-நாம் எப்போது உணரப்போகிறோம்?

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories