மேகலா சதிஷ்

Voice of மேகலா சதிஷ்

நீலவானம்…ம்மா.. ம்மா.. இந்த வாதம் ஏன் மா இவ்வாதோ பெதுசா இருக்கு?

திருமணம் ஆகி எட்டு வருஷம் ஆகியும் நமக்கு குழந்தை இல்லாமல் எவ்வளோ ஹாஸ்பிடல் கோவில் என்று ஏறி ஏறி இறங்கினோம்...

கறுத்துக்களை காண ( 0 )

எங்கள் வாராந்திர mailer கிடைக்கும் மற்றும் பெண்கள் பற்றி மற்றும் சிறந்த பற்றி வெளியே தவற கூடாது!

Women In Corporate Awards

All Categories